top of page

Nežiadúce účinky liekov na spanie

Tabletky na spanie liečia nespavosť, čiže insomniu. Pomôžu nám zaspať alebo nás udržia počas v noci spánku, kto má problém s prebúdzaním sa v noci.

Poznáme ich pod názvami ako: Hypnotiká (tie sa delia na I. generácia – barbituráty, II. generácia – benzodiazepínové hypnoti- ká, III. generácia), Antihistaminiká, Antidepresíva, Antipsychotiká, Anxiolytiká, sedatíva, upokojúce prostriedky.


Existujú teda rôzne druhy tabletiek na spanie.


V knihe "Prečo spíme" od Matthew Walker-a, autor píše:

"Lieky na spanie, jeden horší ako druhý."

V knihe opisuje výskum Dr.Daniela Kripke z Kalifornskej univerzity v San Diegu, ktorý zistil, že u ľudí, ktorí užívajú lieky na spanie na predpis, je pravdepodobnosť úmrtia a rozvinutia rakoviny výrazne vyššia než u tých, ktorí ich neužívajú.


Začiatkom 21.storočia prudko stúpla miera výskytu insomnie, a preto sa aj dramaticky zvýšil počet predpisovaných liekov na spanie. Bolo teda viacej údajov k dispozícii.

Dr.Kripke začal skúmať rozsiahle databázy. Chcel zistiť, či existuje vzťah medzi užívaním liekov na spanie a zmenou ochorenia alebo rizikom úmrtia. Existuje.


Z analýz sa zas a znova vynárali rovnaké zistenia: u jedincov užívajúcich lieky na spanie bola výrazne vyššia pravdepodobnosť úmrtia počas skúmaného časového úseku (zvyčajne niekoľko rokov) než u jedincov, ktorí dané lieky neužívali.

Kripke spolu s kolegami skúmali viac než 10000 pacientov užívajúcich lieky na spanie. Väčšina z nich užívala Zolpidem, niektorí užívali Temazepam. Porovnali ich s 20000 jedincami, ktorí lieky na spanie neužívali. Porovnávali ich medzi sebou s rovnykým vekom, rasou, pohlavím a zázemím.

Navyše mali možnosť brať do úvahy aj ostatné faktory ako hmotnosť, cvičenie, fajčenie a pitie alkoholu v minulosti. Tento výskum trval 2,5 roka. A výsledok?


U ľudí, užívajúcich lieky bola 4,6-násobne vyššia pravdepodobnosť úmrtia počas tohto krátkeho 2,5-ročného výskumu.

Kripke ďalej zistil, že riziko úmrtia sa zvyšuje spolu s frekvenciou užívania liekov.

Jedinci klasifikovaní ako častí užívatelia liekov, definovaní užívaním 132 tabletiek za rok, mali 5,3 násobne vyššiu pravdepodobnosť úmrtia počas sledovaného obdobia než tí, ktorí lieky na spanie neužívali vôbec.


Dokonca aj veľmi príležitostní užívatelia - definovaní užívaním len 18 tabletiek z rok - mali stále 3,6-násobne vyššiu pravdepodobnosť úmrtia počas sledovaného obdobia.


V súčasnosti najmenej 15 takýchto štúdií rôznych skupín na celom svete preukázalo vyššiu mieru úmrtnosti u jedincov užívajúcich lieky na spanie.


Často diskutovanou témou ohľadom insomnie je zvýšené riziko smrteľných dopravných nehôd. Približne za 20% dopravných nehôd sú zodpovedné tabletky na spanie.

Ospalosť počas dňa po užití tabletiek na insomniu, má na svedomí nesústredenosť a neustála únava.


Ďalej je to vyššia miera výskytu srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice. Rôzne tromby.


U starších ľudí to môžu byť nepríjemné pády, taktiež majú oslabený imunitný systém a sú nachyľnejší na rôzne ochorenia.


Približne 8 z 10 ľudí pociťuje ako keby "opilosť" ráno po užití lieku na spanie. Cítia sa ospalí, unavení, majú zmätené myslenie, niektorí pociťujú závraty alebo problémy s rovnováhou.

Nevládzu doobeda šoférovať, hypnotiká sa podieľajú na vzniku pracovných úrazov, dokonca

podľa záverov vyšetrujúcich orgánov boli zodpovedné aj za niektoré katastrofy s katastrofálnymi následkami, ako boli napríklad nehoda jadrovej elektrárne Three Mile Island či výbuch chemičky Union Carbide v Bhopale.

Taktiež klesá kvalita života u mnohých pacientov.


Ďalšími vedľajšími účinkami môžu byť:


Problémy s trávením.

Bolesti hlavy.

Zápcha alebo hnačka.

Suché ústa.

Svalová slabosť.

Nevoľnosť.

Závraty.

Poruchy vedomia.

Riziko rakoviny.

Tromboza.

Zhoršené kognitívne funkcie.(ako pamäť, učenie..)

Závislosť.

Znížená kvalita spánku.

A ďaľšie.


Pokiaľ budete deň čo deň užívať lieky na spanie, stanete sa závislým. Pri dlhodobej liečbe dochádza k závislosti a vzniku tolerancie. Cieľom by malo byť odstránenie príčiny insomnie. Tabletky na spanie by mali mať len dočasnú úlohu.


Časom Vám niektoré už nebudú pomáhať, ani ich zvýšená dávka.


Dokonca niektoré lieky na spanie na predpis môžu vyvolať parasomniu.

Táto porucha spánku môže spôsobiť tzv. nebezpečné správanie, keď ešte väčšinou spíte. Môžete byť námesační alebo jesť, brať lieky, rozprávať sa alebo dokonca šoférovať, a to všetko bez toho, aby ste si boli vedomí, že tieto veci robíte. Môže sa zdať, že ste bdelí, ale váš mozog nie je úplne v strehu. Väčšina ľudí si nepamätá, že by tieto veci robili po prebudení.Tiež by ste nemali tabletky miešať s alkoholom či inými sedatívami.


Buďte opatrní a obozretní v užívaní tabletiek na spanie. Všetky vaše lieky konzultujte so svojím lekárom či psychiatrom.


Veľa sa popísalo o "liekoch novej generácie" ako nie sú návykové, verte že všetky sú.


373 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page