top of page

Naša sebaláska

Väčšina z nás sa domnieva, že nás formujú okolnosti.

To ale tak nie je.

Naše okolnosti sú našimi výzvami, skúškami a aj príležitosťami na náš osobný rast.


Naším úspechom v živote nie je hromadenie majetku či zbieranie rôznych cieľov.

Úspechom je to ako sa postavíme k rôznym výzvam a ako to pretavíme do nášho života naplneného láskou a do nášho rastu.

My máme schopnosť vyjadriť sa a žiť tak, ako chceme, odstrániť pojem ega a vytýčiť si lásku za svoj najväčší cieľ. Ale na to aby sme to všetko docielili, je nevyhnutné si vypestovať vnútornú rovnováhu, a to sa dá docieliť a zažiť našou láskou k sebe.


Sebaláska je cítiť sa dobre, spokojne, prijať sa a mať sa rád.

Sebaláska je jednoduchá, stačí byť so sebou spokojný a prirodzene sa o seba starať.

Sebaláska znamená upustiť od všetkého trestania sa seba samého.

Znamená sa naučiť si odpustiť, nechať minulosť minulosťou.

Znamená to radovať sa sám zo seba, milovať sa takého aký-aká som, bez všetkých podmienok. Chovať sa k sebe ohľaduplne a nežne.

Znamená to mať pre seba porozumenie a uznanie.


Prečo potom sa väčšina z nás nemá rada?

Základom je u každého z nás naše žitie v útlom detstve.

Mnohí z nás sa odmieta usilovať o lepší život, pretože máme pocit, že si ho nezaslúžime.

Tieto pocity a toto naše prežívanie býva spôsobené našimi spomienkami z detstva, keď nám napr. rodičia povedali, že si to nezaslúžime, pretože sme nedojedli obed, neuložili si hračky alebo sme neposlúchli. Týmto sa ale vžívame do názoru niekoho iného, ktorý nemá nič spoločné s našou povahou a so skutočnosťou.

Niečo si zaslúžiť a mať sa dobre, to nijako spolu nesúvisí. Je to len naša neochota niečo prijať, čo sa nám stavia do cesty. DOVOĽTE si prijať DOBRO.


V májovom newslettri som písala o odporúčanej knihe "Miluj svoj život" od autorky Louise L.Hay. Mala by byť povinným čítaním.

Je to kniha, s ktorou treba určitý čas pracovať, pochopiť ju a realizovať.

Pomohla miliónom ľudí na svete, a možno sa niektorí pýtate akú to má súvislosť so spánkom? Odpoveďou je, že veľkú.

Naše obavy a strachy pramenia častokrát z toho, že sa nevieme oceniť, pochváliť a prestaneme na sebe pracovať. Občas nás prepadne sebaľútosť, v tom horšom prípade to sú depresívne či úzkostné stavy, a uchýlime sa k tabletkám.


Kroky k našej sebaláske od L.L.Hay:


Prestaňte sa kritizovať. Kritizovanie nikdy nič nezmení, príjmi seba presne takého, aký si.


Nestrašte sa. Prestaňte sa terorizovať svojimi myšlienkami. To je príšerný život. Najdi si symbol, pri jeho predstave je ti dobre (ja mám žlté ruže). Kedykoľvek vás napadnú desivé myšlienky, predstavte si tento symbol a od neho prejdite k veselým myšlienkám.


Buďte k sebe láskaví a majte so sebou trpezlivosť. Majte so sebou pri učení sa nových myšlienkových pochodov trpezlivosť. Chovajte sa k sebe tak, ako ku milovanej osobe.


Chváľte samých seba. Chvála nám prospieva, chváľte sa za každú maličkosť.


Majte pochopenie pre svoje negatívne postoje. Uvedomte si, že ste si ich vytvorili preto, aby ste uspokojili určitú vašu potrebu. Teraz však nachádzate nové a pozitívne spôsoby, ako vyhovieť daným potrebám.


Starajte sa o svoje telo. Porozmýšľajte aké živiny vaše telo potrebuje, aby bolo v optimálnej kondícii a dosahovalo dobrý výkon? Aké cvičenie alebo činnosti vám pomáhajú?


Pusťte sa do toho okamžite, teraz. Nečakajte, až vám bude lepšie, až schudnete, prestanente brať lieky, dostanete novú prácu. Začnite ihneď, tak ako vám to pôjde najlepšie.
Náš život nie je náš nepriateľ, no môže byť ním naše myslenie. Začnime tým ako budeme o sebe zmýšľať, ako sa budeme k sebe chovať a ako budeme so sebou žiť.


Pokiaľ dokážete prijať samého seba bez rôznych podmienok a výhrad, dokážete do svojho života prijať svoje deti, partnera, rodičov, ľudí na ktorých vám záleží.


.
174 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page