top of page

Typy osobností podľa preferencií spánku

Tento mesiac sa budeme venovať téme nočných sov a ranných vtáčat a výsledkom posledných prieskumov. Poďme sa preto pozrieť aké typy osobností poznáme podľa preferencií spánku.


Extrovert alebo introvert, vizionár alebo detailista, umelec alebo analytik. To sú všetko črty, ktorými sa ľudia od seba navzájom odlišujú. K množstvu výskumov, ktoré sa zaoberajú otázkou, prečo ľudia konajú tak ako konajú, pribudol výskum, ktorý rozlišuje osobnosti podľa preferencií spánku.


Preferencia spánku sa označuje aj ako chronotyp. Je to genetický aspekt, ktorý spôsobuje, že ľudia sú buď nočné sovy alebo ranné vtáčatá. Okrem regulácie času bdenia a spánku, má chronotyp dopad aj na iné oblasti nášho života (napríklad chuť do jedla, telesná teplota).


Úprava chronotypu je podľa vedcov náročná, alebo takmer nemožná.

Výskumy uskutočnené Estónskym ministerstvom výskumu vedy a školstva odhalili, že účastníci prieskumu s vyššou mierou extroverzie (sklon osobnosti zaoberať sa prevažne vzťahmi k iným ľuďom) alebo otvorenosti patrili medzi nočné sovy. Naopak ranné vtáčatá sa prejavujú väčšou mierou príjemného vystupovania a svedomitosti. Tieto výsledky sú spojené s poznaním, že ranné vtáčatá majú tendenciu ľahšie sa prispôsobiť povinnostiam spoločenského rozvrhu a zároveň, že spoločnosť „zameraná na skoré ráno“ môže byť pre nočnú sovu výzvou.


Ranné vtáčatá sú zvyčajne lepšie v time manažmente a je menej pravdepodobné, že budú meškať, čo vysvetľuje vyššia miera svedomitosti. Je zaujímavé, že neustála potreba nočných sov stále vstávať skorej, ako si želajú, môže hrať úlohu v ich tendencii byť otvorenejšími.


Nočné sovy, ktoré sa zúčastnili výskumu vykazovali nízku schopnosť sebaovládania sa. Z uvedeného vyplýva, že u ranných vtáčat je nižší predpoklad vzniku rôznych závislostí alebo trestnej činnosti.


Nie nočné sovy sa nemusia zatracovať. Dokázalo sa zároveň, že sebakontrolné zásahy vykázali pozitívne výsledky u tých, ktorý predtým vykazovali nízku úroveň sebaovládania sa. To znamená, že spoločenské tlaky ako rodina alebo práca by mohli výrazne ovplyvniť pravdepodobnosť negatívneho výsledku v dôsledku chronotypu.


Hoci neexistuje správny alebo nesprávny spôsob spánku, zistenia tejto štúdie ukazujú, že pokiaľ ide o prirodzené preferencie ľudského tela, sú dôležitejšie, než sa na prvý pohľad zdá. Je dôležité mať na pamäti biologické preferencie, najmä pre tých, ktorí musia ísť proti prirodzeným hodinám svojho tela, aby dodržiavali spoločenské povinnosti. Zlepšenie kvality spánku alebo úprava spánkového prostredia môže pomôcť zlepšiť hodiny strávené spánkom, čo v konečnom dôsledku povedie k šťastnejšiemu a funkčnejšiemu životu.


Ak chcete vedieť aký chronotyp ste, urobte si test na mojom webe www.zdraveranko.sk

137 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page